Guided Innovation Tours jetzt online buchbar!

Foto: Teilnehmer der Guided Innovation Tour auf der EuroCIS 2016; copyright: Messe Düsseldorf / ctillmann

© Messe Düsseldorf / ctillmann

30.01.2018