Kollege Roboter – ein menschliches Thema

Foto: Roboter im Anzug mit Headset; copyright: Pantermedia / iLexx

© Pantermedia / iLexx

27/09/2017