Guangzhou Licon Electronic Tec, Ltd.

3F, No. 137, Pacific Industry Area, Xintang Town, Zengcheng District, 511340 Guangzhou
China, Volksrepublik

Telefon +86-177-27661237
postmaster@wllpos.com